Informații privind Protecția Datelor

Secțiunea 1: Introducere și informații generale

Despre noi și site-ul nostru

Noi, Living Solutions SRL, suntem operatorul acestui site. Vă rugăm să folosiți informațiile de contact oferite pe pagina Contact pentru a ne contacta.

Abordăm cu foarte multă seriozitate aspectul privind protejarea informațiilor dumneavoastră. Prin urmare, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu mare grijă și în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Partenerii noștri care ne sprijină în furnizarea acestui site au, de asemenea, obligația de a respecta aceste prevederi.

Respectăm confidențialitatea dumneavoastră. Prin urmare, prelucrăm datele dumneavoastră numai atunci când avem permisiunea de a face acest lucru. Bineînțeles că și dumneavoastră ne puteți acorda permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră, printr-un consimțământ explicit acordat pe site-ul nostru în legătură cu prelucrarea datelor. În alte cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră deoarece legea ne autorizează acest lucru. În cazul în care, de exemplu, solicitați o ofertă prin intermediul site-ului nostru, avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră pentru a putea îndeplini solicitarea respectiva. Același lucru se întâmplă atunci când folosiți alte servicii de pe site-ul nostru, care necesită prelucrarea datelor dumneavoastră. De asemenea, avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră atunci când avem un interes legitim în acest sens. Un exemplu de acest fel ar fi datele înregistrate în fișierele-jurnal, pe care le colectăm pentru a ne asigura, printre altele, că site-ul nostru poate fi operat fără defecte (inclusiv că sunt asigurate funcțiile tehnice ale site-ului). Vă vom informa în legătură cu orice prelucrare relevantă a datelor dumneavoastră cu caracter personal, interesele și drepturile dumneavoastră fiind, desigur, luate în considerare de fiecare dată cu ocazia unei astfel de prelucrări. În cazul în care aveți nelămuriri privind datele dumneavoastră cu caracter personal, ultima secțiune a acestor Informații privind Protecția Datelor conține o prezentare a drepturilor pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Permisiunile pe care le folosim și scopul folosirii acestora sunt prezentate în secțiunea care urmează. De asemenea, în aceeași secțiune puteți găsi informații mai detaliate privind modul în care datele dumneavoastră sunt colectate, prelucrate și utilizate pe site-ul nostru (respectiv tipul, aplicabilitatea și scopul prelucrării datelor).

Ce altceva ar trebui să știți:

Utilizatorii cu vârste sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui părinte sau tutore legal.

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri. Noi nu putem influența modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate pe site-urile respective, sau respectarea de către acestea a prevederilor privind protecția datelor. Vă rugăm să țineți cont de orice Informații privind Protecția Datelor furnizate pe site-urile respective.

Secțiunea 2: Prelucrarea datelor pe site

Prezentarea site-ului, datele înregistrate în fișierele-jurnal           

Pentru ca site-ul să apară în browser-ul dumneavoastră de internet, folosim diferite dispozitive tehnice cu scopul de a ne asigura că întregul conținut (text, imagini, video etc.) este în permanență actualizat. În vederea îmbunătățirii în mod continuu a experienței dumneavoastră de utilizator, în special a vitezei de încărcare a site-ului, apelăm, de asemenea, la furnizori de servicii tehnice, care ne permit să oferim conținutul necesar pentru prezentarea site-lui. Acești furnizori de servicii CDN acționează în numele nostru și au obligația de a respecta instrucțiunile noastre pe baza unor contracte încheiate în acest sens. Datele astfel colectate vor fi folosite numai pentru afișarea conținutului site-ului în browser-ul dumneavoastră de internet și vor fi șterse imediat, după o stocare intermediară în sfera de aplicare a distribuției.

Din motive tehnice, de fiecare dată când browser-ul dumneavoastră de internet accesează site-ul nostru, acesta trimite automat informații către serverul nostru de internet (respectiv date înregistrate în fișierele-jurnal). Noi păstrăm câteva dintre aceste informații în fișierele-jurnal (log-uri), cum ar fi:

data accesului

ora accesului

URL-ul site-ului

versiunea de protocol HTTP folosită

fișierele accesate

volumul de date transferate

tipul și versiunea browser-ului de internet

tipul sistemului de operare

adresa IP (anonimizată)

Datele înregistrate în fișierele-jurnal nu includ date cu caracter personal. Noi analizăm datele înregistrate în fișierele-jurnal numai când este nevoie, în cazuri determinate de anumite evenimente, în special pentru remedierea erorilor în funcționarea site-ului nostru sau pentru clarificarea incidentelor legate de securitate. Aceste date înregistrate în fișierele-jurnal sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

Uneori este necesar să colectăm suplimentar adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, precum și date înregistrate în fișierele-jurnal, pentru remedierea erorilor sau pentru păstrarea dovezilor legate de incidentele de securitate. Aceste date sunt șterse odată ce eroarea a fost remediată sau incidentul de securitate a fost complet clarificat, ori dacă scopul inițial al prelucrării nu mai există din cauza altor factori. În cazul unui incident de securitate, vom transmite datele înregistrate în fișierele-jurnal către autoritățile de anchetă, de la caz la caz, în măsura în care acest lucru este permis și necesar.

Datele înregistrate în fișierele-jurnal sunt păstrate separat de alte date colectate în legătură cu utilizarea site-ului nostru.

Vă puteți înregistra pe site-ul nostru pentru a folosi diferite servicii. În cadrul procesului de înregistrare, colectăm și prelucrăm următoarele detalii:

Nume și prenume

Adresă de email

Parolă

Companie

Tip client

Adresa

Cod Postal

Număr de telefon

Consimțământ explicit pentru primirea de mesaje publicitare și posibilitatea revocării.

Datele utilizatorilor înregistrați sunt păstrate de noi până la ștergerea contului de către utilizator. Utilizatorii înregistrați își pot șterge contul în orice moment, folosind setările din contul lor de utilizator. De asemenea, contul de utilizator permite utilizatorilor modificarea sau ștergerea în orice moment a anumitor informații furnizate la data înregistrării.

Buletin informativ (Newsletter)

Site-ul nostru oferă opțiunea de abonare la buletinul nostru informativ. Folosim un sistem de abonare de tip double opt-in, cu doi pași de confirmare a abonării, pentru a verifica dacă deținătorul unei adrese de email s-a înregistrat efectiv în vederea primirii buletinului informativ. Abonarea la buletinul informativ s-a realizat cu succes numai dacă deținătorul adresei de email a confirmat în mod expres activarea buletinului informativ făcând click pe link-ul din emailul de confirmare. Parcurgerea etapelor individuale ale procesului de abonare de tip double opt-in este înregistrată de noi în fișierele jurnal.

În cadrul campaniilor noastre de newsletter, folosim instrumente de analiză pentru a adapta buletinul nostru informativ la nevoile dumneavoastră, atât în scopuri publicitare, cât și pentru studii de piață. În acest sens, colectăm și prelucrăm date privind utilizarea de către dumneavoastră a buletinului nostru informativ trimis prin email. În plus, colectăm informații tehnice despre dispozitivul dumneavoastră terminal cu ajutorul căruia este vizualizat conținutul buletinului informativ trimis prin email (de ex. momentul vizualizării, tipul de browser și sistemul de operare). Folosim aceste date exclusiv pentru analiza statistică a campaniilor noastre de newsletter.

În cazul în care vă abonați pentru a primi buletinul nostru informativ și, prin urmare, sunteți de acord cu trimiterea acestuia către dumneavoastră, detaliile dumneavoastră vor fi folosite doar pentru a vă trimite buletinul informativ și pentru a analiza folosirea de către dumneavoastră a buletinului informativ trimis prin email. Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment. Link-ul corespunzător este inclus în fiecare buletin informativ pe care vi-l trimitem. Vom consemna în baza noastră de date faptul că v-ați dezabonat de la buletinul informativ.

Participarea la tombole/concursuri        

Dacă vă înscrieți pentru a participa la o tombolă/concurs, vom păstra și folosi informațiile oferite de dumneavoastră cu scopul de a desfășura tombola/concursul respectiv, precum și orice acțiuni succesive. Datele pe care le colectăm în acest sens sunt în funcție de formularul de înscriere de pe pagina evenimentului respectiv.

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este consimțământul dvs (Art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul (UE) 2016/679).

 

Secțiunea 3: Drepturile utilizatorului

Informații suplimentare în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (GDPR).

Drepturile dumneavoastră

În cazul în care aveți orice întrebări în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, mai jos veți găsi o descriere a drepturilor dumneavoastră:

Dezabonare de la primirea comunicărilor cu conținut promotional

Exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor

Dacă doriți să revocați consimțământul dumneavoastră privind primirea publicității electronice (newsletter), puteți folosi link-ul de dezabonare poziționat în josul emailului corespunzător.

Dreptul dumneavoastră de a fi informat în legătură cu datele dumneavoastră: Vă vom pune la dispoziție informații în legătură cu datele pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere.

Dreptul dumneavoastră de a corecta și completa datele dumneavoastră: Vom corecta informațiile greșite în legătură cu dumneavoastră, în cazul în care ne notificați acest lucru. Vom completa datele incomplete, în cazul în care ne notificați acest lucru, cu condiția ca aceste date să fie necesare pentru scopul propus al prelucrării datelor dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de șterge datele dumneavoastră: Vom șterge informațiile pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere. Cu toate acestea, anumite date vor fi șterse numai după trecerea unei perioade de păstrare prestabilite, de exemplu pentru că avem obligația de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri, sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră privind blocarea datelor dumneavoastră: În anumite cazuri stabilite juridic, vom bloca datele dumneavoastră, dacă ne solicitați acest lucru. Datele blocate sunt prelucrate ulterior numai într-o măsură foarte mică.

Dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră se realizează pe baza uneia dintre justificările legale prevăzute în articolul 6(1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioară. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct nu va constitui niciodată pentru noi un motiv imperios și legitim.

Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor: La solicitarea dumneavoastră, vă putem pune la dispoziție anumite informații într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și prelucrabil electronic.

Dreptul dumneavoastră de a vă adresa unei autorități de reglementare: Puteți face o contestație privind protecția datelor la o autoritate pentru protecția datelor. În acest scop, adresați-vă autorității pentru protecția datelor având competență asupra domiciliului dumneavoastră sau autorității pentru protecția datelor sub a cărei competență ne aflăm (indicată mai jos).

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România.